19 Haziran 2013 Çarşamba


Günümüz küresel ekonomisinde, her geçen gün daha kaliteli ürünlerin üretilebilmesi, daha ucuz ürünlerin yapılabilmesi, tasarım olarak göze daha hoş görünen ürünlerin meydana getirilmesi, ilave fonksiyonları ile mevcut ürünlerin üzerinde ürünlerin geliştirilmesi gerekir. Yani sürekli bir yenilik yapmak zorundasınız. Evet, bu bir zorunluluk. Çünkü global alanda bütün rakipleriniz bu başlıklarla ilgili harıl harıl çalışıp, yenilik peşinde koşuyor.

Tasarım birçok disiplinin bileşkesinden oluşan komplike bir iştir. Tabela tasarımı, etiket, ürün, iç dekorasyon, fuar standı, avm standı, 3D modelleme ya da kurumsal kimlik projesi olması fark etmez. Her birinde geliştirilen tasarımın istenen fonksiyonu yerine getirmesi ve aynı zamanda kullanıcıları cezp edecek estetiğe sahip olması gerekir. Sanatçılar duygularını, doğayı ya da bir olguyu, sınırsızca ifade etmeye çalışır. Tasarımcılar ise var olan ihtiyacı ya da problemi belirleyip ona en uygun çözümü üretirler. Sanat eserlerinin değerlendirmek kişiden kişiye göre değişen belirsizler taşısa da, tabela tasarımını yada ürün tasarımını değerlendirmenin ölçülebilir kıstasları vardır. Ortaya çıkan tasarım üretilebilir ya da uygun maliyetli değil ise, hedef kitlenin ihtiyaç duyduğu fonksiyonu istenen düzeyde karşılamıyorsa, çıkan sonuç satın alınmıyor ya da verim alınamıyorsa, tasarım başarısızdır. 

Biz Tabela Trend olarak başarılı tasarımlar için işin doğasına ve müşterinin isteklerine göre tasarımlarımızı gerçekleştiririz. Müşterilerimiz istekleri konusunda bize yönlendirme yapamasa da kendi doğrularımızı uygulamak yerine, müşterilerimizin esasen bildiği fakat aktaramadığı doğruları ortaya çıkarıp, tasarıma ivme kazandırırız. Kendini anlatmayan, bir karakteri olmayan obje veya mekanlara anlam yükleyip, onlar için tarz veya konsept oluştururuz. 

Tabela Trend müşterilerine mantıksal kurgular ve tecrübeleri dahilinde verdiği bilgiler ile tasarım satın alma sürecini kolaylaştırır. Her projenin kendine özgü dinamikleri vardır, bunları fark edip kullanmak deneyim ister. 

12 Haziran 2013 Çarşamba

         Pul bayrak ve  pul tabela yapımında 3x3cm ebatta olan özel kesimli pullar kullanılmaktadır.  Pullar 25x25 cm ebatta backplate adı verilen plastik döküm malzeme üzerine takılarak  kullanılır. Pul üzerinde ki  delik backplate üzerine takıldığında normal rüzgarda çıkmayacak şekilde  tasarlanmıştır.  Bu özel tasarım sayesinde pullar rüzgarda sallanarak efekt oluşturmaktadır.